Co je nutné znát, abyste si mohli otevřít prodejnu potravin?

Co je nutné znát, abyste si mohli otevřít prodejnu potravin?

Chystáte začít s podnikáním a chcete si otevřít prodejnu potravin? Co vše je nutné znát dopředu? Jakými zákony a nařízeními se řídit, abyste se vyhnuli zbytečným pokutám? Přinášíme Vám základní informace, co je třeba zajistit při podnikání v oblasti potravin.

Povinnosti prodejce potravin

Prodej potravin, stejně jako další nakládání s potravinami v ziskovém i neziskovém sektoru, je považován za potravinářský podnik a musí se řídit příslušnými pravidly. Tyto normy jsou závazné, ať už se jedná o soukromý nebo veřejný sektor, který vykonává činnost související s jakoukoli fází výroby, zpracování a distribuce potravin.

Hlavní předpokladem pro prodejce potravin je v první řadě oprávnění k podnikání. Následně je třeba zajistit ohlašovací povinnost dle § 3 zákona č. 110/1997 Sb., Oznámení provozovatele potravinářského podniku o zahájení/ukončení  výkonu předmětu činnosti. Tento registrační formulář se zasílá na nejbližší územní inspektorát Státní zemědělské a potravinářské inspekce v místě podnikání.

Státní kontrola potravin

Potraviny živočišného původu spadají pod kontrolu Státní veterinární správa České republiky, dohled nad ostatními potravinami zajišťuje Státní zemědělské a potravinářská inspekce. 

České zákony upravující prodej potravin

České předpisy, které zahrnují zákony týkající se prodeje potravin, najdete v platné Sbírce zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jde například o Zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, dále Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích nebo Vyhláška č. 113/2005 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků.

Nařízení Evropské parlamentu a Rady

Evropský parlament a Rada upravují jakoukoli práci s potravinami řadou nařízení od obecného potravinového práva, přes opatření kvůli hygieně a skladování potravin v chladicích vitrínách nebo regálech, až po úpravu mikrobiologických kriterií potravin a stanovení maximálních limitů kontaminace potravin. 

V posledních letech přibyla ještě nařízení Evropského parlamentu a Rady, která se týkají potravinářských přídatných látek a především nutnosti poskytovat informace o potravinách spotřebiteli.  

Zákony a nařízení kolem potravin se mění každou chvíli, takže Vám doporučujeme jejich sledování například na stránkách Státní zemědělské a potravinářské inspekce

Vydáno: 08.04.2015

Chcete pomoci s výběrem?

Chcete svou volbu raději probrat s odborníky? Ozvěte se nám!

Vážení zákazníci,

regály a regálové systémy Magma využívají přední evropské supermarkety a obchodní domy, cenově dostupné jsou ale všem.

Věřím, že si z naší nabídky budete schopni vybrat, případně jsme Vám kdykoliv k dispozici, pokud budete potřebovat konzultaci.

Volat můžete na: +420 723 402 543

Chcete se na něco zeptat?

Kliknutím na níže uvedený odkaz "Odeslat", v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění výslovně souhlasím se zpracováním a uchováním veškerých mých osobních údajů, které poskytuji prostřednictvím společnosti Obchodní vybavení s.r.o. Tyto údaje poskytuji společnosti Obchodní vybavení s.r.o., jako správci osobních údajů či jako jeho zmocněnému zástupci, výhradně za účelem poskytnutí informací, nejdéle na tři roky od jejich zaslání.

Vaše jméno: *
Váš e-mail: *
Váš telefon
Souhlasím se zpracováním osobních údajů *
Odeslat
table1.png