Dotace na zaměstnance

Dotace na zaměstnance

Stát zvláště po krizi, která zasáhla svět po roce 2008, podporuje zaměstnanost v České republice dotacemi. Pro koho je určena a jak ji získat?

Výše dotací se různí, záleží především na účelu, který mají plnit. Dotace na zaměstnance spadají pod více dotačních programů. Většina programů čerpá z peněz Evropské unie, část dotuje stát a některé jsou hrazeny částečně oběma stranami. 

Zaměstnávání absolventů

Jeden z programů přispívá zaměstnavatelům na zaměstnance – čerstvé absolventy, ať už se jedná o středoškoláky nebo vysokoškoláky. Mladí lidé v České republice shánějí zaměstnaní čím dál hůře, jedním z cílů Operačního programu Zaměstnanost 2014-2020 je právě i zvýšení zaměstnanosti mezi mladými lidmi. Protože zaměstnavatelé nechtějí mladým lidem bez praxe platit mzdu, rozhodl se jí za ně platit stát.

Dotace na zaměstnance z ÚP

Na jednoho absolventa bude stát přispívat po dobu půl roku až jeden rok a bude hradit celou hrubou mzdu až do výše 24 000 Kč. Jednou z nezbytných podmínek je, aby absolvent před nástupem do zaměstnání byl v evidenci Úřadu práce. Většina peněz jde z Evropských fondů, zhruba 15% pak hradí stát.

Stát dotováním mzdy absolventům sleduje několik věcí. Doufá, že firmy si absolventa po vypršení dotací nechají. I v případě, že firmy po vyčerpání dotace absolventa propustí, slibuje si stát, že do budoucna bude absolvent shánět práci snadněji, protože již bude mít nezbytnou praxi. Vzhledem k tomu, že podobný program již jednou osvědčil, ačkoliv v roce 2010 stát nehradil zdaleka celou hrubou mzdu, je pravděpodobné, že i nyní bude zájem firem veliký. Většina zaměstnavatelů v roce 2010 si absolventy po vyčerpání dotací nechala.

Nezaměstnanost v ČR

Ačkoliv nezaměstnanost mladých není tak vysoká, jako u států Jižní Evropy, není současný stav ideální. Panuje obecná shoda, že české školství produkuje málo technicky vzdělaných lidí a příliš mnoho absolventů obchodních či administrativních oborů.  Na celý projekt jde 1,6 miliardy českých korun, v roce 2014 platil stát mzdu 4000 absolventů.

Vysoké mzdové náklady bývají příčinou, proč se firmy brání přijmout nového zaměstnance. Pro menší a střední firmy, které mají potenciál růst, ale nedisponují dostatkem prostředků, se nabízí řešení. Evropská unie poskytuje dotace na zaměstnance v rámci podpory nezaměstnanosti, výše dotace je až 250 000 Kč na jedno místo.

Podmínky získání dotace na zaměstnance

Nabízí se otázka, kdo může o dotace žádat. Žádat o ně může každý, kdo má IČO, tedy osoby právnické, i osoby soukromé, pokud existuje pravděpodobnost, že bude dále růst, ale v současnosti nemá prostředky na hrazení nového zaměstnance. Bohužel dotace je nenároková. Jednoduše řečeno to znamená, že podání žádosti neznamená automatické získání příspěvku. I přes splnění všech náležitostí Vám nikdo nezaručí, že dotace skutečně získáte. Dotace na zaměstnance od ÚP vám mohou pomoci získat specializované firmy.

Dotace na vzdělávání zaměstnanců

Další oblastí jsou dotace na vzdělávání zaměstnanců. Tato oblast je státem dotována již od roku 2009, ale v praxi se vzdělávání zaměstnanců stále potýká s mnoha problémy. Jednou z příčin, proč je další odborné vzdělávání zaměstnanců v Česku stále okrajovou záležitostí, je rozdělení této oblasti mezi Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Jeden z programů v této oblasti je „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců“. Od 2. 2. 2015 mohou o dotace na odborné vzdělání zaměstnanců žádat OSVČ nebo zaměstnavatelé, kteří v meziročním srovnání nezaznamenali více než 15% snížení tržeb. Ačkoliv se projekt v současnosti chýlí ke konci, je velmi pravděpodobné, že v blízké budoucnosti bude otevřen nový, stejně zaměřený projekt jako motivace zaměstnanců i zaměstnavatelů. 

Podobně zaměřený byl i úspěšný projekt „Vzdělávejte se pro růst“, na který v současnosti navazují programy „Vzdělávejte se pro růst – regiony“ a „Vzdělávejte se pro růst – regiony II“. Důvodem k rozdělení je především lepší reakce na ekonomiku jednotlivých regionů a potřeb tamních trhů. Cílem jednotlivých projektů je podpořit vzdělávání zaměstnanců ve firmách s předpokladem růstu a pozitivního dopadu na trh práce v daném kraji. Zaměstnavatelé mohou o příspěvek žádat za předpokladu, že realizují svojí činnost ve vybraných ekonomických odvětvích ve vybraných krajích a budou přijímat nové pracovníky, které je potřeba vyškolit, rekvalifikovat, nebo zvýšit jejich stávající znalosti či dovednosti.

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Jiným typem hojně využívané dotace na zaměstnance je dotace na zaměstnání osoby zdravotně postižené, která je spojena s vytvořením chráněného pracovního místa (CHPM). Část dotace (až do výše 48 000 Kč ročně) je určena na částečné uhrazení nákladů spojených s vytvořením CHPM. Nutno dodat, že na dotace dosáhne firma až po roce od vytvoření a obsazení CHPM. Kromě dotací určených na financování provozů CHPM může firma též žádat o dotace určené na uhrazení mzdových nákladů zaměstnance. Maximální výše dotace osminásobek, v případě těžce zdravotně postižené osoby až dvanáctinásobek, průměrné mzdy v národním hospodářství minulého roku za 1. až 3. čtvrtletí. 

 

Regály

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur anatur aut odit aut fugit..

Zobrazit

Chladicí vitríny

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur anatur aut odit aut fugit..

Zobrazit

Pokladní boxy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur anatur aut odit aut fugit..

Zobrazit

Mrazící truhly

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur anatur aut odit aut fugit..

Zobrazit

Kdo používá naše výrobky?

Našim produktům věří největší evropské obchodní domy, můžete i Vy.

Chcete svou volbu raději probrat s odborníky? Ozvěte se nám!

Olga Brodská
jednatel společnosti

+420 723 402 543
Napište nám