Invalidní důchod a kdy ho pobírat

Invalidní důchod a kdy ho pobírat

Invalidní důchod je přilepšením pro ty, kdo už vzhledem ke zhoršenému zdravotnímu stavu nemohou pracovat tak, jako dřív. Rozlišujeme tři stupně invalidity: I.stupeň - pokles pracovní schopnosti o 35-49% II. stupeň - pokles pracovní schopnosti o 50-69% III.stupeň - pokles pracovní schopnosti o 70% a více. Stupeň invalidity rozhoduje o celkové výši invalidního důchodu.

Podmínky pro získání invalidního důchodu

O invalidní důchod žádáme na České správě sociálního zabezpečení. Bude Vám však přiznán jen pokud splňujete následující podmínky:

  • ČSSZ Vás uzná invalidním

  • máte odpracován dostatečný počet let (neplatí při onemocnění nebo úrazu z povolání)

  • je Vám méně než 65 let a nesplňujete podmínky pro přiznání starobního důchodu

U odpracovaných let rozhoduje doba účasti na důchodovém pojištění. Do 20 let je to méně než 1 rok, mezi 20.-28. rokem se jedná o 2-4 roky, nad 28 let o 5 let a nad 38 let o 10 odpracovaných let. Započítávají se i období náhradní doby pojištění, např. registrace na pracovním úřadě nebo doba péče o osobu blízkou. Pokud nějaké odpracované roky chybí, lze je dohnat po dobu deseti let od přiznání invalidity. Po dosažení 65 let nárok na invalidní důchod zaniká, lze jej ale při splnění všech podmínek plynule nahradit důchodem starobním.

 

Přivýdělek k invalidnímu důchodu

Pracovní činnost při invalidním důchodu by měla odpovídat snížené schopnosti práce. Doporučuje se práce na poloviční nebo čtvrtinový úvazek. Výše výdělku není nikterak omezená při žádném stupni invalidity. Přivýdělek se předpokládá u osob v I. a II.stupni invalidity, protože doba pobírání invalidního důchodu se jim nezapočítává jako náhradní doba pojištění pro starobní důchod. Pokud máte problém sehnat zaměstnání nebo jej nesháníte vůbec, můžete si platit tzv. dobrovolné důchodové pojištění bez udání důvodu,musíte však předtím mít alespoň jeden rok důchodového pojištění z jiných zdrojů.

 

Co je potřeba k žádosti o invalidní důchod

Pro sepsání žádosti o invalidní důchod budete potřebovat občanský průkaz. Může ji sepsat i rodinný příslušník společně s pracovníky sociálky. Pokud chcete započíst náhradní doby pojištění, budete muset přinést i dokumenty, které je potvrzují - např. potvrzení o registraci na Úřadě práce nebo rodný list dítěte, o které jste pečovali.

Nebudete-li s rozhodnutím sociálky souhlasit, (třeba se stupněm invalidity), můžete se proti němu odvolat do 30ti dnů. Pokud nebudete souhlasit ani s výsledkem přezkoumání, můžete podat správní žalobu ke krajskému soudu. Následné řízení je poté osvobozeno od správních poplatků i v případě, že soud nerozhodne ve Váš prospěch.

 

Regály

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur anatur aut odit aut fugit..

Zobrazit

Chladicí vitríny

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur anatur aut odit aut fugit..

Zobrazit

Pokladní boxy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur anatur aut odit aut fugit..

Zobrazit

Mrazící truhly

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur anatur aut odit aut fugit..

Zobrazit

Kdo používá naše výrobky?

Našim produktům věří největší evropské obchodní domy, můžete i Vy.

Chcete svou volbu raději probrat s odborníky? Ozvěte se nám!

Olga Brodská
jednatel společnosti

+420 723 402 543
Napište nám