Invalidní důchod a kdy ho pobírat

Invalidní důchod a kdy ho pobírat

Invalidní důchod je přilepšením pro ty, kdo už vzhledem ke zhoršenému zdravotnímu stavu nemohou pracovat tak, jako dřív. Rozlišujeme tři stupně invalidity: I.stupeň - pokles pracovní schopnosti o 35-49% II. stupeň - pokles pracovní schopnosti o 50-69% III.stupeň - pokles pracovní schopnosti o 70% a více. Stupeň invalidity rozhoduje o celkové výši invalidního důchodu.

Podmínky pro získání invalidního důchodu

O invalidní důchod žádáme na České správě sociálního zabezpečení. Bude Vám však přiznán jen pokud splňujete následující podmínky:

  • ČSSZ Vás uzná invalidním

  • máte odpracován dostatečný počet let (neplatí při onemocnění nebo úrazu z povolání)

  • je Vám méně než 65 let a nesplňujete podmínky pro přiznání starobního důchodu

U odpracovaných let rozhoduje doba účasti na důchodovém pojištění. Do 20 let je to méně než 1 rok, mezi 20.-28. rokem se jedná o 2-4 roky, nad 28 let o 5 let a nad 38 let o 10 odpracovaných let. Započítávají se i období náhradní doby pojištění, např. registrace na pracovním úřadě nebo doba péče o osobu blízkou. Pokud nějaké odpracované roky chybí, lze je dohnat po dobu deseti let od přiznání invalidity. Po dosažení 65 let nárok na invalidní důchod zaniká, lze jej ale při splnění všech podmínek plynule nahradit důchodem starobním.

 

Přivýdělek k invalidnímu důchodu

Pracovní činnost při invalidním důchodu by měla odpovídat snížené schopnosti práce. Doporučuje se práce na poloviční nebo čtvrtinový úvazek. Výše výdělku není nikterak omezená při žádném stupni invalidity. Přivýdělek se předpokládá u osob v I. a II.stupni invalidity, protože doba pobírání invalidního důchodu se jim nezapočítává jako náhradní doba pojištění pro starobní důchod. Pokud máte problém sehnat zaměstnání nebo jej nesháníte vůbec, můžete si platit tzv. dobrovolné důchodové pojištění bez udání důvodu,musíte však předtím mít alespoň jeden rok důchodového pojištění z jiných zdrojů.

 

Co je potřeba k žádosti o invalidní důchod

Pro sepsání žádosti o invalidní důchod budete potřebovat občanský průkaz. Může ji sepsat i rodinný příslušník společně s pracovníky sociálky. Pokud chcete započíst náhradní doby pojištění, budete muset přinést i dokumenty, které je potvrzují - např. potvrzení o registraci na Úřadě práce nebo rodný list dítěte, o které jste pečovali.

Nebudete-li s rozhodnutím sociálky souhlasit, (třeba se stupněm invalidity), můžete se proti němu odvolat do 30ti dnů. Pokud nebudete souhlasit ani s výsledkem přezkoumání, můžete podat správní žalobu ke krajskému soudu. Následné řízení je poté osvobozeno od správních poplatků i v případě, že soud nerozhodne ve Váš prospěch.

 

Vydáno: 05.04.2018

Chcete pomoci s výběrem?

Chcete svou volbu raději probrat s odborníky? Ozvěte se nám!

Vážení zákazníci,

regály a regálové systémy Magma využívají přední evropské supermarkety a obchodní domy, cenově dostupné jsou ale všem.

Věřím, že si z naší nabídky budete schopni vybrat, případně jsme Vám kdykoliv k dispozici, pokud budete potřebovat konzultaci.

Volat můžete na: +420 723 402 543

Chcete se na něco zeptat?

Kliknutím na níže uvedený odkaz "Odeslat", v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění výslovně souhlasím se zpracováním a uchováním veškerých mých osobních údajů, které poskytuji prostřednictvím společnosti Obchodní vybavení s.r.o. Tyto údaje poskytuji společnosti Obchodní vybavení s.r.o., jako správci osobních údajů či jako jeho zmocněnému zástupci, výhradně za účelem poskytnutí informací, nejdéle na tři roky od jejich zaslání.

Vaše jméno: *
Váš e-mail: *
Váš telefon
Souhlasím se zpracováním osobních údajů *
Odeslat
table1.png