Jak na SWOT analýzu

Jak na SWOT analýzu

SWOT analýza je velmi užitečná metoda pro určení optimální strategie pro vaši firmu a zvýšení její prosperity. Pomocí analýzy si ujasníte silné a slabé stránky ve vnitřním prostředí firmy a identifikujete příležitosti a hrozby z vnějšího prostředí. Výstupem SWOT analýzy by mělo být reálné zhodnocení sil uvnitř firmy vzhledem k tržnímu prostředí. SWOT analýza je přehledná a dobře použitelná. Pokud jste zatím podobnou analýzu ve vaší firmě neprováděli, její sestavení určitě nebude na škodu.

 
Základní SWOT analýza se sestavuje pomocí matice se čtyřmi kvadranty. Matice je navíc rozdělena na dvě části - vnitřní a vnější prostředí firmy.

 

Vnitřní prostředí zahrnuje

  • Silné stránky

  • Slabé stránky

Do silných stránek patří vše, v čem vaše firma vyniká, je nadprůměrná a v čem je lepší než konkurence. Uvažujte nad schopnostmi, znalostmi, dovednostmi, zdroji, potenciálem a již dosaženými úspěchy ve vaší firmě. Zároveň v těchto oblastech analyzujte slabé stránky: Kde zaostáváte za konkurencí, jste málo efektivní a dosahujete pouze průměrných nebo podprůměrných výsledků?

Pamatujte, že vnitřní prostředí můžete přímo ovlivnit a rozhodujete tak, co se v něm stane. Vnější prostředí oproti tomu ovlivnit nedokážete.


Vnější prostředí zahrnuje

  • Příležitosti

  • Hrozby

Příležitosti představují vnější faktory, které vám při správném využití mohou pomoci k úspěchu. Příkladem je technologický vývoj, společenské trendy nebo třeba legislativní prostředí. Stejné faktory však mohou být pro jiné firmy hrozbou - změna preferencí zákazníků, nové zákony nepřátelské k podnikání a další. Hrozby je třeba včas identifikovat, abyste se na ně mohli připravit.

Při sestavování se snažte do každého kvadrantu najít alespoň šest položek. Na základě zjištěných údajů můžete připravit strategii k eliminaci slabých stránek, využití příležitostí a silných stránek, a přípravě na zjištěné hrozby.
SWOT analýza se nejčastěji provádí v oblastech marketingu, managementu, projektovém řízení, lidských zdrojích a dalších. Je součástí dlouhodobého strategického plánování.

Vydáno: 18.04.2018

Chcete pomoci s výběrem?

Chcete svou volbu raději probrat s odborníky? Ozvěte se nám!

Vážení zákazníci,

regály a regálové systémy Magma využívají přední evropské supermarkety a obchodní domy, cenově dostupné jsou ale všem.

Věřím, že si z naší nabídky budete schopni vybrat, případně jsme Vám kdykoliv k dispozici, pokud budete potřebovat konzultaci.

Volat můžete na: +420 723 402 543

Chcete se na něco zeptat?

Kliknutím na níže uvedený odkaz "Odeslat", v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění výslovně souhlasím se zpracováním a uchováním veškerých mých osobních údajů, které poskytuji prostřednictvím společnosti Obchodní vybavení s.r.o. Tyto údaje poskytuji společnosti Obchodní vybavení s.r.o., jako správci osobních údajů či jako jeho zmocněnému zástupci, výhradně za účelem poskytnutí informací, nejdéle na tři roky od jejich zaslání.

Vaše jméno: *
Váš e-mail: *
Váš telefon
Souhlasím se zpracováním osobních údajů *
Odeslat
table1.png