Jak na SWOT analýzu

Jak na SWOT analýzu

SWOT analýza je velmi užitečná metoda pro určení optimální strategie pro vaši firmu a zvýšení její prosperity. Pomocí analýzy si ujasníte silné a slabé stránky ve vnitřním prostředí firmy a identifikujete příležitosti a hrozby z vnějšího prostředí. Výstupem SWOT analýzy by mělo být reálné zhodnocení sil uvnitř firmy vzhledem k tržnímu prostředí. SWOT analýza je přehledná a dobře použitelná. Pokud jste zatím podobnou analýzu ve vaší firmě neprováděli, její sestavení určitě nebude na škodu.

 
Základní SWOT analýza se sestavuje pomocí matice se čtyřmi kvadranty. Matice je navíc rozdělena na dvě části - vnitřní a vnější prostředí firmy.

 

Vnitřní prostředí zahrnuje

  • Silné stránky

  • Slabé stránky

Do silných stránek patří vše, v čem vaše firma vyniká, je nadprůměrná a v čem je lepší než konkurence. Uvažujte nad schopnostmi, znalostmi, dovednostmi, zdroji, potenciálem a již dosaženými úspěchy ve vaší firmě. Zároveň v těchto oblastech analyzujte slabé stránky: Kde zaostáváte za konkurencí, jste málo efektivní a dosahujete pouze průměrných nebo podprůměrných výsledků?

Pamatujte, že vnitřní prostředí můžete přímo ovlivnit a rozhodujete tak, co se v něm stane. Vnější prostředí oproti tomu ovlivnit nedokážete.


Vnější prostředí zahrnuje

  • Příležitosti

  • Hrozby

Příležitosti představují vnější faktory, které vám při správném využití mohou pomoci k úspěchu. Příkladem je technologický vývoj, společenské trendy nebo třeba legislativní prostředí. Stejné faktory však mohou být pro jiné firmy hrozbou - změna preferencí zákazníků, nové zákony nepřátelské k podnikání a další. Hrozby je třeba včas identifikovat, abyste se na ně mohli připravit.

Při sestavování se snažte do každého kvadrantu najít alespoň šest položek. Na základě zjištěných údajů můžete připravit strategii k eliminaci slabých stránek, využití příležitostí a silných stránek, a přípravě na zjištěné hrozby.
SWOT analýza se nejčastěji provádí v oblastech marketingu, managementu, projektovém řízení, lidských zdrojích a dalších. Je součástí dlouhodobého strategického plánování.

Regály

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur anatur aut odit aut fugit..

Zobrazit

Chladicí vitríny

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur anatur aut odit aut fugit..

Zobrazit

Pokladní boxy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur anatur aut odit aut fugit..

Zobrazit

Mrazící truhly

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur anatur aut odit aut fugit..

Zobrazit

Kdo používá naše výrobky?

Našim produktům věří největší evropské obchodní domy, můžete i Vy.

Chcete svou volbu raději probrat s odborníky? Ozvěte se nám!

Olga Brodská
jednatel společnosti

+420 723 402 543
Napište nám