Účetnictví versus daňová evidence

Účetnictví versus daňová evidence

Jaký je rozdíl mezi vedením účetnictví a daňovou evidencí? A jak máte postupovat právě Vy?

Povinností, které vyplývají ze Zákona o účetnictví všem právnickým a některým fyzickým osobám, je celá řada. Je tedy jasné, že evidence podnikatelské činnosti je ze zákona povinná. Evidovat ji lze dvojím způsobem – daňová evidence a účetnictví, pojďme se na to společně podívat a objasnit si některé nejasnosti.

Co je to daňová evidence?

Jedná se o zjednodušeného nástupce dřívějšího tzv. jednoduchého účetnictví. Daňová evidence je upravena Zákonem o daních z příjmů a vedou ji fyzické osoby. Pokud tedy dosahujete příjmů z podnikání nebo z jiné samostatně výdělečné činnosti a zároveň nejste účetní jednotkou. Také pokud chcete v daňovém přiznání k dani z příjmů uplatnit výdaje podle skutečnosti (podle dokladů, ne paušálu). Týká se to například živnostníků, advokátů, umělců a dalších…

Obsah daňové evidence

Co tedy daňová evidence musí obsahovat? Jak jsme již jednou zmínili, daňová evidence 

Příjmy a výdajeje velmi jednoduchá a stačí evidovat pouze:

  • Majetek a závazky

Pokud jste plátci daně (DPH), tak uvádíte všechny částky bez DPH.

Vedení účetnictví

Účetnictví vedou právnické osoby (například obchodní společnost) a fyzické osoby, které se staly účetní jednotkou. Upraveno je zákonem o účetnictví.

Co je to účetní jednotka?

Účetní jednotkou se stane fyzická osoba tehdy, když její obrat přesáhne v předcházejícím roce částku 25 mil. Kč. V takovém případě Vám tedy nastane povinnost vést účetnictví od prvního dne účetního období následujícího po kalendářním roce, ve kterém jste se stali účetní jednotkou. Poté musíte vést účetnictví nejméně po dobu 5 let, i přesto, že v těchto letech obrat nedosáhl 25 mil. Kč.

Hlavní rozdíly mezi daňovou evidencí a účetnictvím

Jak již bylo jednou řečeno, tak daňová evidence byla nazývaná jednoduchým účetnictvím a dnešnímu účetnictví se říkalo účetnictví podvojné.

Daňová evidence tedy slouží pro zjištění základu daně z příjmů. Hospodářský výsledek se určí rozdílem mezi příjmy a výdaji.

Účetnictví nám rozhodně poskytuje mnohem hlubší pohled na hospodaření firmy. Hospodářský výsledek se zjistí rozdílem mezi výnosy a náklady.

Slovníček pojmů

  • Příjmy = příjem peníze buď v pokladně, nebo na bankovním účtu, důležitý je okamžik zaplacení
  • Výdaje = úbytek peněz opět buď v pokladně, nebo na bankovním účtu, zase je důležitý okamžik zaplacení
  • Výnosy = jsou to výkony vyjádřené v Kč, nejde o okamžik zaplacení, ale provedení výkonu
  • Náklady = je to spotřeba hospodářských prostředků, cizích výkonů nebo pracovníků atd. v Kč opět zase není rozhodující okamžik zaplacení, ale provedení výkonu. Do nákladů patří i odpisy majetku

Důležité je také veškeré doklady archivovat pro případné kontroly.

Regály

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur anatur aut odit aut fugit..

Zobrazit

Chladicí vitríny

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur anatur aut odit aut fugit..

Zobrazit

Pokladní boxy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur anatur aut odit aut fugit..

Zobrazit

Mrazící truhly

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur anatur aut odit aut fugit..

Zobrazit

Kdo používá naše výrobky?

Našim produktům věří největší evropské obchodní domy, můžete i Vy.

Chcete svou volbu raději probrat s odborníky? Ozvěte se nám!

Olga Brodská
jednatel společnosti

+420 723 402 543
Napište nám