Prodej potravin

Co je nutné znát, abyste si mohli otevřít prodejnu potravin?

Chystáte začít s podnikáním a chcete si otevřít prodejnu potravin? Podnikání s prodejem potravin není jen o vhodném vybavení prodejny, ale také je potřeba znát jakými zákony a nařízeními se řídit, abyste se vyhnuli zbytečným pokutám. V našem článku se dozvíte základní informace o tom, co je třeba znát dopředu.

Povinnosti prodejce potravin

Prodej potravin, stejně jako další nakládání s potravinami v ziskovém i neziskovém sektoru, je považován za potravinářský podnik a musí se řídit příslušnými pravidly. Tyto normy jsou závazné, ať už se jedná o soukromý nebo veřejný sektor, který vykonává činnost související s jakoukoli fází výroby, zpracování a distribuce potravin.

Hlavní předpokladem pro prodejce potravin je v první řadě oprávnění k podnikání. Následně je třeba zajistit ohlašovací povinnost dle § 3 zákona č. 110/1997 Sb., Oznámení provozovatele potravinářského podniku o zahájení/ukončení  výkonu předmětu činnosti. Tento registrační formulář se zasílá na nejbližší územní inspektorát Státní zemědělské a potravinářské inspekce v místě podnikání.

Státní kontrola potravin

Potraviny živočišného původu spadají pod kontrolu Státní veterinární správa České republiky, dohled nad ostatními potravinami zajišťuje Státní zemědělské a potravinářská inspekce. 

České zákony upravující prodej potravin

České předpisy, které zahrnují zákony týkající se prodeje potravin, najdete v platné Sbírce zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jde například o Zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, dále Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích nebo Vyhláška č. 113/2005 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků.

Nařízení Evropské parlamentu a Rady

Evropský parlament a Rada upravují jakoukoli práci s potravinami řadou nařízení od obecného potravinového práva, přes opatření kvůli hygieně a skladování potravin v chladicích vitrínách nebo regálech, až po úpravu mikrobiologických kriterií potravin a stanovení maximálních limitů kontaminace potravin. 

V posledních letech přibyla ještě nařízení Evropského parlamentu a Rady, která se týkají potravinářských přídavných látek a především nutnosti poskytovat informace o potravinách spotřebiteli.  

Zákony a nařízení kolem potravin se mění každou chvíli, takže Vám doporučujeme jejich sledování například na stránkách Státní zemědělské a potravinářské inspekce

Regály

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur anatur aut odit aut fugit..

Zobrazit

Chladicí vitríny

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur anatur aut odit aut fugit..

Zobrazit

Pokladní boxy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur anatur aut odit aut fugit..

Zobrazit

Mrazící truhly

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur anatur aut odit aut fugit..

Zobrazit

Kdo používá naše výrobky?

Našim produktům věří největší evropské obchodní domy, můžete i Vy.

Chcete svou volbu raději probrat s odborníky? Ozvěte se nám!

Olga Brodská
jednatel společnosti

+420 723 402 543
Napište nám