Revize regálů

Revize regálů

Majitelé firem často považují státem nařízené pravidelné kontroly regálů za nutné zlo. Mají pocit, že regál nemůže způsobit úraz. Opak je pravdou.

Pracovní úrazy způsobené při manipulaci s regály nejsou výjimkou a často mívají i vážné následky. Nemusí se jednat jen o nevhodné chování zaměstnanců při práci ve skladu, jako je nepoužívání schůdků při dosahování horních polic. Pády polic bývají většinou způsobeny přetížením nebo špatnou konstrukcí. Pravidelná revize regálů může velkým nepříjemnostem předejít.

Povinné kontroly regálů

Skupina Technických zařízení, kam patří i regály, se řídí podle § 4, NV. č. 378/2001 Sb. Podle tohoto nařízení se regály musí pravidelně kontrolovat podle údajů uvedených v dokumentaci od výrobce. Nejdelší doba mezi povinnými revizemi regálů je však 1 rok

Regál musí být jasně označen a jeho značení se do protokolu také uvádí. Při revizi regálů se kontroluje hlavně jeho umístění, přístup k regálu, stabilita, pevnost spojů, svislost i vodorovnost, zatížení, koroze a mechanické poškození. 

Průkaz nosnosti regálů 

Máte-li regály, kde není k dispozici dokumentace od výrobce a nevíte tedy, jaká je maximální nosnost polic, můžete provést zatěžkávací zkoušku. Nejideálnější z právního hlediska je nechat si nosnost určit statikem nosných konstrukcí. Druhou jednodušší a levnější možností je získat průkaz nosnosti regálu. V případě zborcení konstrukce Vás tento vyplněný dokument zbavuje odpovědnosti. 

Tento průkaz nosnosti regálu, nejčastěji se provádí u skladových regálů, se získává zatěžkávací zkouškou, kterou mohou vést i Vaši zaměstnanci. Nosnost buněk regálu vedoucí pracovník nejprve odborně odhadne. Pak na ně umístí závaží, které zde ponechá minimálně 24 hodin. Celý průběh zkoušky se podrobně dokumentuje. Popisuje se druh závaží, jeho rozmístění, hmotnost i kdo kdy zkoušku provedl.

Samotné zkoušce musí předcházet bezpečnostní ustanovení, kde vedoucí pracovník rozhodne, jak se bude postupovat, aby snížil možnost úrazu při zkoušce na minimum. Při ukládání i vyjímání závaží je nutné zvýšit opatrnost všech přítomných zaměstnanců. Samotný regál se po zkoušce podrobně prohlédne a všechny změny se zaznamenají.

Regály

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur anatur aut odit aut fugit..

Zobrazit

Chladicí vitríny

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur anatur aut odit aut fugit..

Zobrazit

Pokladní boxy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur anatur aut odit aut fugit..

Zobrazit

Mrazící truhly

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur anatur aut odit aut fugit..

Zobrazit

Kdo používá naše výrobky?

Našim produktům věří největší evropské obchodní domy, můžete i Vy.

Chcete svou volbu raději probrat s odborníky? Ozvěte se nám!

Olga Brodská
jednatel společnosti

+420 723 402 543
Napište nám