Mražené potraviny a jejich skladování

Mražené potraviny a jejich skladování

Zmrazování potravin je oblíbenou metodou, jak udržet jídlo déle čerstvé a kvalitní. Pro zachování kvality je, ale nutné dodržovat správné postupy.

Veškeré potraviny skladované v chlazeném nebo mraženém prostředí se musí uchovávat v konzistentní teplotě. Při transportu i skladování nesmí docházet k žádným změnám teploty zboží. Konstatní teplota se musí udržet po celou cestu, dokud se potraviny nedostanou ke spotřebiteli.  

Teplota chlazených a zmrazených produktů

Chlazené výrobky jsou potraviny, které se při pokojové teplotě rychle kazí. Je tedy nutné udržovat je v chladném vzduchu, jehož teplota neklesá pod -1°C. Takové potraviny musí být označeny minimální trvanlivostí a teplotou, v jaké mají být uchovávány. 

Teplota mražených potravin byla během několik hodin snížena mezi -18°C a -25°C.

Velkou výhodou mražení potravin je jejich dostupnost a čerstvost i při dlouhodobějším uskladňování. Můžeme tak nabízet potraviny i mimo jejich sezónu. Snížením teploty pod -18°C se výrazně zpomalují všechny fyzikální a mikrobiotické procesy. Ke zmrazování se používá vzduch, kapalný dusík nebo oxid uhličitý.

Mražené potraviny jsou obzvláště náchylné na změnu teplot. Při rozmrazení a následném zmražení nebo jen při kolísání teplot dochází k tvorbě krystalků, které potravinám mění chuť i strukturu a výrazně snižují jejich kvalitu.

Mrazící vany a boxy

Proto teplota v mrazících vanách a boxech podléhá přísné kontrole. Zařízení měřicí a zaznamenávající aktuální teplotu musí být umístěno na viditelném místě pro časté kontroly. V otevřeném mrazícím nábytku se teplota měří v místě sání vzduchu na úrovni vyznačeného maximálního plnění. Pravidelné kontroly se musí zaznamenávat společně s datem záznamu a musí se uchovávat zapsané minimálně rok.

Odběr vzorků pro měření teploty hluboce zmrazené potraviny a vlastní měření teploty se provádí v souladu s ČSN 56 0290-2 Metody zkoušení zmrazených výrobků. Část 2: Odběr vzorků a s ČSN 56 0290-7 Metody zkoušení zmrazených výrobků. Část 7: Měření teplot. 

U hluboce zmražených potravin dochází k procesu zmrazení mnohem rychleji.  Pod teplotu -18°C se dostane i úplný vnitřek produktu. Tím se zabrání jakékoliv mikrobakteriální aktivitě.

Při pomalém mražení dochází k tvorbě krystalek ledu, které mění buněčnou strukturu potraviny a mohou ji nenávratně poškodit. Při rychlém hlubokém mražení se tvorbě krystalů zabrání a produkt se dostává do takzvané amorfní fáze. Potravina je tak v pevném skupenství a její buňky netvoří žádnou pravidelnou strukturu na rozdíl od krystalů. 

Správné označení mražených potravin 

Mražené potraviny musí být jasně označené. Způsob označení je popsán v prováděcí vyhlášce 113/2005 Sb., ve znění vyhlášky č. 368/2005 Sb., o označování potravin. Na každém balíku potravin musí být jasně uvedeno, že byl potravina hluboce zmrazena, musí být uvedeno datum minimální trvanlivosti při skladování v maximální teplotě -18°C, požadovaná teplota skladování. Živočišné produkty musí být označeny i datem zamrazení. Na každé mražené potravině je také třeba mít uvedeno slovy: "Po rozmrazení znovu nezmrazujte".

 

Regály

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur anatur aut odit aut fugit..

Zobrazit

Chladicí vitríny

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur anatur aut odit aut fugit..

Zobrazit

Pokladní boxy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur anatur aut odit aut fugit..

Zobrazit

Mrazící truhly

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur anatur aut odit aut fugit..

Zobrazit

Kdo používá naše výrobky?

Našim produktům věří největší evropské obchodní domy, můžete i Vy.

Chcete svou volbu raději probrat s odborníky? Ozvěte se nám!

Olga Brodská
jednatel společnosti

+420 723 402 543
Napište nám