Místní provozní bezpečnostní předpis na regály

Místní provozní bezpečnostní předpis na regály

Bezpečnost při práci je založena na předcházení možných rizik. Kontrola bezpečnosti provozu se vztahuje nejen na složitější přístroje, ale i na klasické regály, které jsou součástí téměř každé firmy. Regály slouží k uložení předmětů nebo různě těžkých materiálů, a proto je u nich třeba dodržovat stejná pravidla jako u jiných zařízení.

Kontrola bezpečnost provozu by měla být vykonávána dle dokumentace k výrobku. Pokud informace od výrobce včetně průvodní dokumentace chybí, je třeba, aby kontrolu výrobku určil zaměstnavatel místním provozním bezpečnostním předpisem.

MPBP neboli místní provozní bezpečnostní předpis

Co je místní provozní bezpečnostní předpis? Jde o předpis, který upravuje pracovní technologické postupy pro používání zařízení, pravidla jeho pohybu a také zaměstnanců v prostorech pracoviště. Místní provozní bezpečnostní předpis by mělo mít každé zařízení a měl by obsahovat nutná opatření v daných podmínkách a tím maximálně eliminovat vznik bezpečnostních rizik.

Regály a regálové systémy

Jak je zmíněno již výše, místní provozní bezpečnostní předpis pro regály a regálové systémy, by měl existovat také pro zajištění bezpečného provozu na pracovišti. Jaké jsou hlavní zásady, kterými bychom se v případě regálů měli řídit?

  1. Především je to správné využití a také odpovídající zatížení dle nosnosti regálů.
  2. Vhodné sestavení regálů do regálových systémů, včetně ukotvení, aby byl celek stabilní.
  3. Vzdálenost mezi regály v uličce by měla být minimálně 1 metr. Šířka uličky před regálem musí být minimálně 1,1 metru široká.
  4. Maximální nosnost regálu se musí objevit taky na štítku, nejlépe s evidenčním číslem pro provádění kontrol.

Ve skladu s regály by dále neměla chybět informace o maximálním možném zatížení podlahy. Další nařízení v rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP) by měl určit odborník na BOZP na základě místních podmínek na pracovišti.  

Kontrola regálů

U regálů a regálových systémů musí být prováděn stejně jako u další zařízení pravidelný kontrolní režim. Kontrola regálů se řídí nařízením vlády § 4, NV. č. 378/2001 Sb., které určuje požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. Revize regálů se musí provádět minimálně jednou ročně, pokud výrobce neudá jinak.    

Regály

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur anatur aut odit aut fugit..

Zobrazit

Chladicí vitríny

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur anatur aut odit aut fugit..

Zobrazit

Pokladní boxy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur anatur aut odit aut fugit..

Zobrazit

Mrazící truhly

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur anatur aut odit aut fugit..

Zobrazit

Kdo používá naše výrobky?

Našim produktům věří největší evropské obchodní domy, můžete i Vy.

Chcete svou volbu raději probrat s odborníky? Ozvěte se nám!

Olga Brodská
jednatel společnosti

+420 723 402 543
Napište nám